Wybierz język: PL/EN

Cennik procedurOpracowany w oparciu o wykaz procedur stomatologicznych zatwierdzonych przez Szwajcarskie Towarzystwo Stomatologiczne SSO

Wybierz kategorię usług

 • Procedury podstawowe

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  1 Pierwsza wizyta, przegląd 100
  2 Wizyta kontrolna 80
  3 Rozmowa wyjaśniająca, plan leczenia 150
  4A RVG punktowe 30
  4B Zdjęcie panoramiczne, OPG 80
  5A Znieczulenie miejscowe 30
  5B Znieczulenie przewodowe 40
  6 Rejestracja zwarcia 50
  7 Rejestracja zwarcia z szablonem 150
  8 Pobranie wycisku przez lekarza 60
  9 Badanie żywotności zębów (1-6 zębów) 60
  10 Badanie żywotności zębów (za łuk) 200
  11 Leczenie nadwrażliwości (za ząb) 30
  12 Założenie koferdamu do 3 zębów 60
  13 Założenie koferdamu powyżej 4 zębów 100
  14 Korekta przedwczesnych kontaktów (za punkt) 50
 • Profilaktyka i higiena

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  15 Wybarwianie płytki nazębnej 50
  16 Fluoryzacja żelem 120
  17 Fluoryzacja lakierem (za punkt) 20
 • Periodontologia

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  18 Pierwsza wizyta, badanie periodontolgiczne 150
  19 Scaling naddziąsłowy z polerowaniem i piaskowaniem 220
  20 Root planning (za łuk) 300-600
  21 Korekta nawisu wypełnienia 20
  22 Gingiwektomia za ząb 250
  23 Westibuloplastyka 500
  24 Wydłużenie korony 800
  25 Zabieg płatowy 1000
  26 Chirurgia przyzębia za ząb 200
  27 Leczenie ropnia przyzębia 250
  28 Szyna kompozytowa - z każdą przestrzeń 100
  29 Usunięcie szyny kompozytowej – za każdą przestrzeń 40
 • Dysfunkcje stawu SSŻ

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  0 Pierwsza wizyta, badanie SSŻ 150
  31 Szyna relaksacyjna, szablon implantologiczny 200-400
  32 Szyna Michigan 500
  33 Laseroterapia 40
 • Chirurgia

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  34 Usunięcie zęba jednokorzeniowego 150-300
  35 Usunięcie zęba wielokorzeniowego 200-400
  36 Usunięcie z separacją korzeni 300-500
  37 Usunięcie z preparacją płata 300-500
  38 Usunięcie z preparacją płata oraz separacją korzeni 300-500
  39 Hemisekcja, radektomia 400
  40 Proste usuniecie zęba zatrzymanego 300
  41 Trudne usunięcie zęba zatrzymanego 500-1000
  42 Usunięcie ankylotycznego zęba mlecznego 300
  43 Małe wycięcie, pobranie materiału do badania z tkanek miękkich 100-200
  44 Otwarcie, ewakuacja ropnia 150
  45 Resekcja wierzchołka korzenia zęba 400
  46 Każdy kolejny korzeń na tej samej wizycie 350
  47 Resekcja wierzchołka korzenia zęba wraz wypełnieniem wstecznym 450
  48 Każdy kolejny korzeń na tej samej wizycie 400
  49 Wyłuszczenie torbieli bez wypełnienia 250-500
 • Implantologia

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  50 Wizyta konsultacyjno-wyjaśniająca, przygotowanie i omówienie planu leczenia, analiza CT, modele diagnostyczne 200
  51A Implantacja jednego implantu Thommen /Camlog z preparacją płata 3000
  52B Implantacja jednego implantu Neobiotech z preparacją płata 2400
  52C Implantacja jednego implantu Straumann z preparacją płata 3500
  53A Odbudowa protetyczna na implancie Thommen/ Camolog porcelana na nośniku metalowym 2500
  54B Odbudowa protetyczna na implancie Thommen/Camolg - odbudowa pełnoceramiczna 3500
  54C Łącznik indywidualny hybrydowy Thommen.Camlog 1500
  55A Odbudowa protetyczna na implancie Neobiotech porcelana na nośniku metalowym 2000
  55B Odbudowa protetyczna na implancie Neobiotech - odbudowa pełnoceramiczna 3000
  55C Łącznik indywidulany hybrydowy Neobiotech 1000
  56A Odbudowa protetyczna na implancie Straumann porcelana na nośniku metalowym 3000
  56B Odbudowa protetyczna na implancie Straumann - odbudowa pełnoceramiczna 4000
  56C Łącznik indywidulany hybrydowy Straumann 1500
  57 Odbudowa tymczasowa na implancie 1000-1500
  58 Odsłonięcie implantu , śruba gojąca , pomiar stabilizacji Osstell 250
  59 Montaż i demontaż elementów pomocniczych w trakcie pracy na implancie (transfery wyciskowe etc.) 200
  60 Zabiegi regeneracyjne i augmentacyjne ( w tym Sinus lift ) cena ustalana indywidualnie
 • Traumatologia

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  61 Replantacja i repozycja zęba 600
  62 Kontrola stanu gojenia, toaleta rany 80
  63 Zabezpieczenie rany 120
 • Endodoncja przy użyciu mikroskopu zabiegowego

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  64 Dewitalizacja miazgi 100
  65 Ekstyrpacja miazgi z 1 kanału z użyciem endometru 100
  66 Ekstyrpacja miazgi z 2 kanałów z użyciem endometru 130
  67 Ekstyrpacja miazgi z 3 kanałów z użyciem endometru 150
  68 Założenie wkładki leczniczej do 1 kanału z użyciem endometru 80
  69 Założenie wkładki leczniczej do 2 kanałów z użyciem endometru 120
  70 Założenie wkładki leczniczej do 3 kanałów z użyciem endometru 120
  71 Wypełnienie 1 kanału z użyciem endometru 180
  72 Wypełnienie 2 kanałów z użyciem endometru 300
  73 Wypełnienie 3 kanałów z użyciem endometru 450
  74 Oczyszczenie i opracowanie 1 kanału z użyciem endometru 250
  75 Oczyszczenie i opracowanie 2 kanałów z użyciem endometru 400
  76 Oczyszczenie i opracowanie 3 kanałów z użyciem endometru 600
  77 Osadzenie wkładu z włókna szklanego do kanału 350
  78 Rewizja leczenie kanałowego - za kanał 200-400
  79 Wybielanie martwego zęba - za każdą wizytę 80
  80 Wybielanie metodą nakładkową nocną w domu 1400-1600
  81 Wybielanie jednowizytowe w gabinecie 1400-1600
  82 Kontrola stanu wybielenia zębów 60
 • Stomatologia zachowawcza

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  83 Wypełnienie tymczasowe 90-120
  84 Wypełnienie kompozytowe 1 powierzchnia 200
  85 Przód - wypełnienie kompozytowe na powierzchni międzyzębowej 200-300
  86 Przód - odbudowa kąta zęba w zębach siecznych 200-300
  87 Wypełnienie kompozytowe 2 powierzchnie przedtrzonowiec 200-300
  88 Wypełnienie kompozytowe 2 powierzchnie trzonowiec 250-350
  89 Wypełnienie kompozytowe 3 powierzchnie przedtrzonowiec 300-400
  90 Wypełnienie kompozytowe 3 powierzchnie trzonowiec 350-450
  91 Odbudowa 1 guzka przedtrzonowiec 200
  92 Odbudowa 2 guzków przedtrzonowiec 220
  93 Odbudowa 1-2 guzków trzonowiec 260
  94 Odbudowa 3-4 guzki trzonowiec 400
  95 Wypełnienie kompozytowe zęba mlecznego 1 powierzchnia 150
  96 Front wypełnienie kompozytowe na powierzchni międzyzębowej zęba mlecznego 150
  97 Wypełnienie kompozytowe 2 powierzchnie ząb mleczny 150
  98 Wypełnienie kompozytowe 3 powierzchni ząb mleczny 150
  99 Inlay ceramiczny/ kompozytow 1 powierzchnia 1100/600
  100 Inlay ceramiczny/ kompozytowy 2 powierzchnie 1100/600
  101 Inlay ceramiczny/ kompozytowy 3 powierzchnie 1100/600
  102 Lakowanie zębów - za ząb 50
  103 Rekonstrukcja anatomiczna wielowarstwowa kompozytowa zęba z użyciem mikroskopu 800-1200
  104 Wkład indywidualny 450-1200
  105 Śruba dokanałowa 120
  106 Podkład 50
  107 Założenia linera, lakieru 50
 • Protetyka

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  108 Proteza całkowita 1500-2000
  109 Proteza natychmiastowa 1500-2000
  110 Proteza tymczasowa 1000
  111 Proteza akrylanowa 1500-2000
  112 Proteza szkieletowa 2200-3000
  113 Proteza hybrydowa cena ustalana indywidulanie
  114 Bezpośredni montaż elementów retencyjnych w ustach przez lekarza 300
  115 Montaż elementów retencyjnych przez lekarza 200
  116 Inne elementy retencyjne 600-2000
  117 Wyciski na łyżce indywidualnej do protezy całkowitej 100
  118 Wycisk na łyżce indywidualnej do protezy częściowej 100
  119 Wizyta kontrolna z korektą protezy 80
  120 Wizyta kontrolna bez korekty protezy 50
  121 Naprawa protezy z pobraniem wycisku 250-350
  122 Naprawa protezy z pobraniem wycisku i rejestracją zwarcia 270-370
  123 Klammer Dostawienie klamry do protezy 200
  124 Dostawienie zęba do protezy 200
  125 Podścielenie całkowitej protezy metodą pośrednią 450
  126 Podścielenie częściowej protezy metodą pośrednią 450
  127 Podścielenie całkowitej protezy metodą bezpośrednią 300
  128 Podścielenie częściowej protezy metodą bezpośrednią 300
  129 Prowizoryczne podścielenie protezy 300
 • Korony/mosty

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  130 Korona teleskopowa 1500
  131 Indywidualny wkład koronowo-korzeniowy z czapeczką 500
  132 Korona lana ze stopu nieszlachetnego licowana porcelaną 1000
  133 Korona pełnoceramiczna 1700
  134 Punkt w moście ze stopu nieszlachetnego licowany porcelaną 1000
  135 Punkt w moście pełnoceramiczny 1700
  136 Most adhezyjny typu Maryland 3pkt 2000-3000
  137 Korona ochronna odlewna ze stopu nieszlachetnego 400
  138 Prefabrykowana korona stalowa 200
  139 Prefabrykowana tymczasowa korona poliwęglanowa 200
  140 Korona tymczasowa wykonana metodą bezpośrednią 150
  141 Korona tymczasowa wykonana metodą pośrednią 200
  142 Punkt w moście tymczasowym wykonany metodą pośrednią 100
  143 Punkt w moście tymczasowym wykonany metodą bezpośrednią 250
  144 Naprawa pracy tymczasowej 100
  145 Korona tymczasowa długoczasowa wykonana w technologii PMMA 300
  146 Punkt w moście tymczasowym długoczasowym wykonanym w technologii PMMA 300
  147 Tymczasowe zacementowanie korony tymczasowej 80
  148 Powtórne zacementowanie korony tymczasowej 50
  149 Usunięcie tymczasowo zacementowanego mostu 50
  150 Usunięcie każdego dodatkowego filaru 80
  151 Wizyta kontrolna (most, korona) bez korekty 50
  152 Wizyta kontrolna (most, korona) z korektą 100
  153 Licówka kompozytowa metodą pośrednią 400-700
  154 Licówka kompozytowa metodą bezpośrednią 400-700
  155 Licówka pełnoceramiczna metodą pośrednią 1400
  156 Usunięcie korony, rozcięcie mostu (za punkt) 120
  157 Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego, śruby korzeniowej 300

Podane ceny uzupełnień protetycznych zawierają także koszty laboratorium protetycznego , które jest opłacane przez lekarza. W przypadku prac ekspresowych cena zostanie powiększona o 20%. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu ART. 66 $ 1 kodeksu cywilnego. W celu uzyskania dokładnej wyceny konieczna jest wizyta konsultacyjna.

Nowy pacjent W tej części znajdują się istotne informacje , które pozwolą nam sprawnie rozpocząć Państwa leczenie. Pobierz formularze