Wybierz język: PL/EN

Cennik procedurOpracowany w oparciu o wykaz procedur stomatologicznych zatwierdzonych przez Szwajcarskie Towarzystwo Stomatologiczne SSO

Wybierz kategorię usług

 • Procedury podstawowe

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  1 Pierwsza wizyta, przegląd 100
  2 Wizyta kontrolna 80
  3 Rozmowa wyjaśniająca, plan leczenia 150
  4 RVG punktowe 30
  4A Zdjęcie panoramiczne, OPG 80
  5 Znieczulenie miejscowe/przewodowe 30
  6 Rejestracja zwarcia 50
  7 Rejestracja zwarcia z szablonem 150
  8 Pobranie wycisku przez lekarza 50
  9 Badanie żywotności zębów (1-6 zębów) 60
  10 Badanie żywotności zębów (za łuk) 200
  11 Leczenie nadwrażliwości (za ząb) 30
  12 Założenie koferdamu do 3 zębów 60
  13 Założenie koferdamu powyżej 4 zębów 100
  14 Korekta przedwczesnych kontaktów (za punkt) 40
 • Profilaktyka i higiena

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  15 Wybarwianie płytki nazębnej 50
  16 Fluoryzacja żelem 120
  17 Fluoryzacja lakierem 80
 • Periodontologia

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  18 Pierwsza wizyta, badanie periodontolgiczne 150
  19 Scaling naddziąsłowy, piaskowanie, fluoryzacja 200
  20 Scaling poddziąsłowy(za łuk) 300
  21 Korekta nawisu wypełnienia 20
  22 Gingiwektomia za ząb 250
  23 Westibuloplastyka 500
  24 Wydłużenie korony 500
  25 Zabieg płatowy 1000
  26 Chirurgia przyzębia za ząb 200
  27 Leczenie ropnia przyzębia 250
  28 Szyna kompozytowa - z każdą przestrzeń 100
  29 Usunięcie szyny kompozytowej – za każdą przestrzeń 40
 • Dysfunkcje stawu SSŻ

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  30 Pierwsza wizyta, badanie SSŻ 150
  31 Szyna relaksacyjna, szablon implantologiczny 400
  32 Szyna Michigan 500
  33 Laseroterapia 40
 • Chirurgia

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  34 Usunięcie zęba jednokorzeniowego 200
  35 Usunięcie zęba wielokorzeniowego 250
  36 Usunięcie z separacją korzeni 300
  37 Usunięcie z preparacją płata 300
  38 Usunięcie z preparacją płata oraz separacją korzeni 350
  39 Hemisekcja, radektomia 350
  40 Proste usuniecie zęba zatrzymanego 300
  41 Trudne usunięcie zęba zatrzymanego 600-800
  42 Usunięcie ankylotycznego zęba mlecznego 300
  43 Małe wycięcie, pobranie materiału do badania z tkanek miękkich 100
  44 Otwarcie, ewakuacja ropnia 150
  45 Resekcja wierzchołka korzenia zęba 350
  46 Każdy kolejny korzeń na tej samej wizycie 200
  47 Resekcja wierzchołka korzenia zęba wraz wypełnieniem wstecznym 400
  48 Każdy kolejny korzeń na tej samej wizycie 200
  49 Wyłuszczenie torbieli bez wypełnienia 300
 • Implantologia

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  50 Wizyta konsultacyjno-wyjaśniająca, przygotowanie i omówienie planu leczenia, analiza CT, modele diagnostyczne 200
  51 Implantacja jednego implantu Thommen/Camlog z preparacją płata 3000
  52 Implantacja jednego implantu Neobiotech z preparacją płata 2300
  53 Odbudowa protetyczna na implancie Thommen/Camolog porcelana na nośniku metalowym 2500
  53A Łącznik indywidualny tytanowy 1100
  54 Odbudowa protetyczna na implancie Thommen/Camolg - odbudowa pełnoceramiczna 3500
  54A Łącznik indywidualny cyrkonowy 1500
  55 Odbudowa protetyczna na implancie Neobiotech porcelana na nośniku metalowym 1800
  56 Odbudowa protetyczna na implancie Neobiotech - odbudowa pełnoceramiczna 2800
  57 Odbudowa tymczasowa na implancie 1200
  58 Odsłonięcie implantu, śruba gojąca, Osstell 250
  59 Montaż i demontaż elementów pomocniczych w trakcie pracy na implancie (transfery wyciskowe etc.) 200
  60 Zabiegi regeneracyjne i augmentacyjne (w tym Sinus lift ) cena ustalana indywidualnie
 • Traumatologia

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  61 Replantacja i repozycja zęba 500
  62 Kontrola stanu gojenia, toaleta rany 80
  63 Zabezpieczenie rany 120
 • Endodoncja

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  64 Dewitalizacja miazgi 100
  65 Ekstyrpacja miazgi z 1 kanału z użyciem endometru 80
  66 Ekstyrpacja miazgi z 2 kanałów z użyciem endometru 100
  67 Ekstyrpacja miazgi z 3 kanałów z użyciem endometru 120
  68 Założenie wkładki leczniczej do 1 kanału z użyciem endometru 60
  69 Założenie wkładki leczniczej do 2 kanałów z użyciem endometru 80
  70 Założenie wkładki leczniczej do 3 kanałów z użyciem endometru 100
  71 Wypełnienie 1 kanału z użyciem endometru 150
  72 Wypełnienie 2 kanałów z użyciem endometru 260
  73 Wypełnienie 3 kanałów z użyciem endometru 400
  74 Oczyszczenie i opracowanie 1 kanału z użyciem endometru 220
  75 Oczyszczenie i opracowanie 2 kanałów z użyciem endometru 300
  76 Oczyszczenie i opracowanie 3 kanałów z użyciem endometru 450
  77 Osadzenie wkładu z włókna szklanego do kanału 250
  78 Rewizja leczenie kanałowego - za kanał 200
  79 Wybielanie martwego zęba - za każdą wizytę 60
  80 Wybielanie metodą nakładkową nocną w domu 1400
  81 Wybielanie jednowizytowe w gabinecie 1400
  82 Kontrola stanu wybielenia zębów 60
 • Stomatologia zachowawcza

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  83 Wypełnienie tymczasowe 90
  84 Wypełnienie kompozytowe 1 powierzchnia 150
  85 Przód - wypełnienie kompozytowe na powierzchni międzyzębowej 170
  86 Przód - odbudowa kąta zęba w zębach siecznych 180
  87 Wypełnienie kompozytowe 2 powierzchnie przedtrzonowiec 170
  88 Wypełnienie kompozytowe 2 powierzchnie trzonowiec 180
  89 Wypełnienie kompozytowe 3 powierzchnie przedtrzonowiec 180
  90 Wypełnienie kompozytowe 3 powierzchnie trzonowiec 200
  91 Odbudowa 1 guzka przedtrzonowiec 170
  92 Odbudowa 2 guzków przedtrzonowiec 200
  93 Odbudowa 1-2 guzków trzonowiec 240
  94 Odbudowa 3-4 guzki trzonowiec 340
  95 Wypełnienie kompozytowe zęba mlecznego 1 powierzchnia 90
  96 Front wypełnienie kompozytowe na powierzchni międzyzębowej zęba mlecznego 100
  97 Wypełnienie kompozytowe 2 powierzchnie ząb mleczny 120
  98 Wypełnienie kompozytowe 3 powierzchni ząb mleczny 140
  99 Inlay ceramiczny/ kompozytow 1 powierzchnia 900/500
  100 Inlay ceramiczny/ kompozytowy 2 powierzchnie 900/500
  101 Inlay ceramiczny/ kompozytowy 3 powierzchnie 900/500
  102 Lakowanie ząbów - za ząb 50
  103 Ćwiek okołomiazgowy 50
  104 Wkład indywidualny 400
  105 Śruba dokanałowa 120
  106 Podkład 50
  107 Założenia linera , lakieru 50
 • Protetyka

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  108 Proteza całkowita 1500
  109 Proteza natychmiastowa 1500
  110 Proteza tymczasowa 900
  111 Proteza akrylanowa 1500
  112 Proteza szkieletowa 2200
  113 Proteza hybrydowa 3000
  114 Bezpośredni montaż elementów retencyjnych w ustach przez lekarza 300
  115 Montaż elementów retencyjnych przez lekarza 200
  116 Inne elementy retencyjne 600-2000
  117 Wyciski na łyżce indywidualnej do protezy całkowitej 100
  118 Wycisk na łyżce indywidualnej do protezy częściowej 100
  119 Wizyta kontrolna z korektą protezy 80
  120 Wizyta kontrolna bez korekty protezy 50
  121 Naprawa protezy z pobraniem wycisku 250
  122 Naprawa protezy z pobraniem wycisku i rejestracją zwarcia 270
  123 Dostawienie klamry do protezy 200
  124 Dostawienie zęba do protezy 200
  125 Podścielenie całkowitej protezy metodą pośrednią 350
  126 Podścielenie częściowej protezy metodą pośrednią 350
  127 Podścielenie całkowitej protezy metodą bezpośrednią 250
  128 Podścielenie częściowej protezy metodą bezpośrednią 250
  129 Prowizoryczne podścielenie protezy 200
 • Korony/mosty

  L.p. Nazwa Cena (PLN)
  130 Korona teleskopowa 1500
  131 Indywidualny wkład koronowo-korzeniowy z czapeczką 450
  132 Korona lana ze stopu nieszlachetnego licowana porcelaną 950
  133 Korona pełnoceramiczna ZirkonZahn Prettau 1600
  134 Punkt w moście ze stopu nieszlachetnego licowany porcelaną 950
  135 Punkt w moście pełnoceramiczny ZirconZahn Prettau 1600
  136 Most adhezyjny typu Maryland 3pkt 1900-2800
  137 Korona ochronna odlewna ze stopu nieszlachetnego 300
  138 Prefabrykowana korona stalowa 200
  139 Prefabrykowana tymczasowa korona poliwęglanowa 150
  140 Korona tymczasowa wykonana metodą bezpośrednią 100
  141 Korona tymczasowa wykonana metodą pośrednią 200
  142 Punkt w moście tymczasowym wykonany metodą pośrednią 100
  143 Punkt w moście tymczasowym wykonany metodą bezpośrednią 250
  144 Naprawa pracy tymczasowej 80
  145 Korona tymczasowa długoczasowa wykonana w technologii PMMA 300
  146 Punkt w moście tymczasowym długoczasowym wykonanym w technologii PMMA 300
  147 Tymczasowe zacementowanie korony tymczasowej 80
  148 Powtórne zacementowanie korony tymczasowej 50
  149 Usunięcie tymczasowo zacementowanego mostu 50
  150 Usunięcie każdego dodatkowego filaru 80
  151 Wizyta kontrolna (most, korona) bez korekty 50
  152 Wizyta kontrolna (most, korona) z korektą 100
  153 Licówka kompozytowa metodą pośrednią 700
  154 Licówka kompozytowa metodą bezpośrednią 400
  155 Licówka pełnoceramiczna metodą pośrednią 1200
  156 Usunięcie korony, rozcięcie mostu (za punkt) 80
  157 Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego, śruby korzeniowej 200

Podane ceny uzupełnień protetycznych zawierają także koszty laboratorium protetycznego , które jest opłacane przez lekarza. W przypadku prac ekspresowych cena zostanie powiększona o 20%. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu ART. 66 $ 1 kodeksu cywilnego. W celu uzyskania dokładnej wyceny konieczna jest wizyta konsultacyjna.

Nowy pacjent W tej części znajdują się istotne informacje , które pozwolą nam sprawnie rozpocząć Państwa leczenie. Pobierz formularze