Wybierz język: PL/EN

Nowy PacjentWitamy w naszych gabinetach!

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz ze względu na Państwa bezpieczeństwo jesteśmy zobowiązani do uzyskania od Państwa pisemnej zgody na leczenie w naszych gabinetach, oddzielnych zgód na niektóre procedury specjalistyczne oraz będziemy również prosić o wypełnienie przez Państwa formularza dotyczącego ogólnego stanu zdrowia.

Podstawowe formularze proszę pobrać z naszej strony, wypełnić oraz przynieść ze sobą na pierwszą wizytę. Ze względów formalnych formularze zostaną podpisane w obecności lekarza.

Jeżeli mają Państwo jakieś wątpliwości to proszę kontaktować się z nami drogą mailową lub telefonicznie. Jeżeli posiadają Państwo jakąś dokumentację ( w tym zdjęcia RTG) dotycząc Państwa leczenia w przeszłości prosimy o przyniesienie jej ze sobą na pierwszą wizytę. W przypadku braku możliwości stawienia się na wizytę w umówionym terminie prosimy odwołać wizytę z 24 godzinnym wyprzedzeniem w przypadku wizyt o przewidywanym czasie trwanie do 30min i 48 godzinnym w przypadku dłuższych wizyt.

Nowy pacjent W tej części znajdują się istotne informacje , które pozwolą nam sprawnie rozpocząć Państwa leczenie. Pobierz formularze